Valvojan lausunto

Radat ovat vaativia ja antoisia ja antavat suunnistajille paljon haasteita.
Iso osa rasteista on sijoitettu pienipiirteisille alueille, joilla vaaditaan tarkkaa kartanlukua aina rasteille asti.
Tarkistakaa rastimääritteet!

Kontrolantens utlåtande

Banorna är krävande och utslagsgivande och orienterarna får många utmaningar.
Stor del av kontrollerna är belägna på detaljrika områden som kräver noggrann kartläsning ända in till kontrollen.
Kolla kontrolldefenitionerna!

Harald Slotte